Wybrane art. Kodeksu Karnego dotyczące przestępstw komputerowych...

admin - styczeń 01 2007 15:31:02 - 3517 wyświetleń
Art.130

§3: Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w §2,
gromadzi je, przechowuje, włącza się do sieci komputerowej w celu ich
uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu
przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

Art.267

§1: Kto bez uprawnienia uzyskuje informacje dla niego nie przeznaczona,
otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do
przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne
albo inne szczególne jej zabezpieczenie podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§2: Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której
jest nieuprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym,
wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.

§3: Tej samej karze podlega ten, kto informacje uzyskaną określoną w §1
lub §2 ujawnia innej osobie.

§4: Ściganie przestępstwa określonego w paragrafach 1-4 następuje
na wniosek poszkodowanego.

Art.268

§1: Kto nie będąc do tego uprawnionym , niszczy, uszkadza, usuwa lub
zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub
znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

§2: Jeżeli czyn określony w §1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku
informacji sprawca podlega karze do lat 3.

§3: Kto dopuszczając się czynu określonego w §1 lub §2 wyrządza
znaczna szkodę majątkową podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

§4: Ściganie przestępstwa określonego w §1-3 następuje na wniosek
pokrzywdzonego.

Art.269

§1: Kto, na komputerowym nośniku informacji, niszczy, usuwa, uszkadza lub
zmienia zapis o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju,
bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowaniu administracji rządowej,
administracji samorządowej albo zakłóca, uniemożliwia automatyczne
gromadzenie lub przekazywanie takich informacji podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2: Tej samej karze podlega ten kto dopuszcza się czynu określonego
w §1, niszcząc lub wymieniając nośnik informacji lub niszcząc albo
uszkadzając urządzenie służące automatycznemu przetwarzaniu,
gromadzeniu lub przesyłaniu informacji.

Art.278

§1: Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudza rzecz ruchoma podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Przepisy z §1 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty
upoważniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Art.287

§1: Kto, w celu osiągnięcia korzyści materiałowej lub wyrządzenia
innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji lub zmienia, usuwa
albo wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
• Home
• Forum
• Artykuły
• Download
• Galeria
• Kontakt
• Encyklopedia hackingu
• Zabawa w szkole
• Adres IP dla początk...
• Jak hackować aby nie...
• Wybrane art. Kodeksu...
• Łamanie (hasła) z pl...
• Encyklopedia hacking...
• phpBB 2.x admin_hack...
• Programy do łamania ...
Jakiego systemu operacyjnego używasz?

• Windows [3173]
   
• Linux [2528]
   
• FreeBSD [2160]
   
• Solaris [1]
   
• Unix [2056]
   
• Mac OS [2276]
   
>• AmigaOS [2159]
   
• Problem z polskimi z... ~Tomahawk
• Parse error przy prz... ~mateusz
• problem z avatarami ~Filu
• mam phpbb daro ustaw... ~whitew
• Wyłączona rejestracj... ~Ksebki
• Programy do łamania hase... ~admin
• Łamanie (hasła) z pliku ... ~admin
• Adres IP dla początkując... ~admin
• Jak hackować aby nie wpa... ~admin
• Encyklopedia hackingu ~admin
windows 7 forum
żylaki
tatuaże
ahnenforschung in schlesien


(c) 2006 Wszelkie prawa zastrzezone.
testy | download | galeria | linki